Vildblommor

Blomälskare bör komma under perioden slutet av maj till början av augusti när många av norrlands skogs- och fjällblommor blommar. Då är det möjligt att se vårgentiana, majnycklar, guckusko, piggstarr, fjällviol, brunkulla (Jämtlands landskapsblomma) och många fler stå i blom.

Efter midsommar är ängar, skogsbackar och kullar täckta av röda, blå och gulblommande växter. Och dom som söker vildörter finner snart sina skatter på betesmarker och i skogarna längs Vildmarksvägen.

Flower lovers will come into their own from the end of may until mid August, when for instance the Snow Gentian, the Yellow Mountain Violet, Hogweed, Mountain Avens, and the Nigritella-orchid (the state flower of Jämtland county) are flowering.

After midsummer whole hills and pastures are coloured red, blue and yellow by the abundant blooming flowers. And those who search for wild herbs, will soon find treasures in the local forests and meadows.