Vielmiesmehkie, Klimpfjäll-Sutme

Längd: ca 22km

Start: Vid parkering i Soldalen ca 1,5 km från Klimpfjäll.

 

Vielmiesmehkie sameviste som beboddes tidigare av samer från Borgafjäll och Storjola under sommar och höstsäsongen. Här bedrevs även sameskola årskurs 1-3  under åren 1926-1950. Lärarinnan hette Elsa Skott och skolan bestod av 3 kåtor. En skolkåta, en lärarbostad och en för husmor. Barnen sov i en bod som fortfarande finns kvar. De lekte i skogen och vid ån där de även fiskade. 

 

Ett besök i Vielmiesmehkie 1934

.../det är en vanlig kåta men den är försedd med två fönster. Barnen sitter med korslagda ben på golvet och vid skrivning, räkning och teckning ha de en litenträplatta de lägger skrivboken, räknehäftet och ritblocket på/.../Barnen får göra milslånga vandringar till fjällen i väster. Lärarinnan berättar, att de nyss kommit hem från en sådan lång fjällvandring som tagit fyra dagar i anspråk. De har vandrat över 6mil och bl.a. besökt två renskiljningar/...

 

På vistet i Sutme har samer bott i åtminstone tvåhundra år. Västerbotten tillhör det sydsamiska området. Samerna bedrev förr en intensiv renskötsel där renarna vallades intensivt och mjölkades dagligen sommar och höst. Sutme har varit släkten Kroiks huvudviste vår och höst. Om vintrarna flyttade de ner mot skogslandet norr om Örnsköldsvik och Ångermanlandskusten.
När Astrid och Lars Kroik i November 1968 flyttade från vistet ner till den röda stugan vid Borgavägen, var de troligen den sista samefamiljen som uteslutande bodde i kåta. Lars blev den första stugfogden i Sutme stugby som stod klar 1970, vilken han skötte om ända fram till sin död 1983, Astrid bodde kvar till början av 2000-talet, då hon 93 år gammal, flyttade till Dorotea.

Storfallet

Storfallet