Vildmarksvägen är Sveriges högst belägna asfalterade väg. Den högsta punkten ligger uppe på Stekenjokks-platån 876 m.ö.h.och här är det kalfjäll. Stekenjokk stäcker sig mellan Karitjärn i söder och Saxån i norr och ligger i län, jämtland och Västerbotten. Vägen gör Stekenjokk lätt tillgängligt det är bara att kliva ur bilen så befinner du dig långt inne i fjällmassivet. Vägen är bara öppen från början av juni till mitten av oktober. Det är en upplevelse att vara uppe på Stekenjokk när vägen är nyöppnad. Då kan plogvallarna vara flera meter höga.

Stekenjokk är renbetesland och i kalvningsområde för Norra Jämtlands och Södra Lapplands samebyar. Under våren och försommaren föder vajorna sina kalvar och är extremt känsliga för störning.  Om vajan skräms iväg är kalven i omedelbar fara.

I Sverige finns fjällrenar och skogsrenar. Fjällrenen vistas i fjällregionen under barmarksperioden och i barrskogen under vintern. Skogsrenen lever i skogsregionen året om. Renen äter i huvudsak olika lavar men renen betar också omkring 250 olika gröna växtarter. Läs mer om renen här...

 

Stekenjokk i maj
Vildmarksvägen över Stekenjokk är en av Sveriges högst belägna vägar 876 m ö h. på högsta punkten. Vägen hålls stängd under vintern och varje vår sker ett omfattande plogningsarbete för att få fram den asfalterade vägen. Öppningen sker i början av juni och vägen stänger i mitten av oktober.

 

Vildmarksvägen sträcker sig från Strömsund i Norra Jämtland mot nordväst och över det spektakulära fjället "Stekenjokk". Vidare går vägen in i södra Lappland till Vilhelmina och söderut tillbaka till Strömsund igen om man så vill. En sträcka på ca 500 kilometer.

Vägsträckningen leder dig genom Sveriges björntätaste områden. Du kommer att häpnas över alla naturens under som du kan ta del av och av den samiska kulturen som möter dig. Naturligvis kommer du även att få känna av den nordlig svenska gästfriheten.

Vildmarksvägen sträcker sig genom tre kommuner. Ett område stort som Västra Götalands län men har bara 22 000 invånare vilket är mindre än en boende per kvadratkilometer.

Välkommen till Vildmarksvägen - ett riktigt paradis för de som söker stillhet, tystnad,älskar naturen och är friluftsmänniskor!