Lodjur (lynx lynx)

Det är som i en saga när ett så stort kattdjur, delvis halvt gömd i busksnåren, visar sina svarta tofsade öronspetsar. Efter en snabb titt i dina ögon glider den iväg tyst in i skogen igen.

It's like a fairy-tale encounter when such a big cat, half hidden in the bushes, showing it's pointy ears, slips away silently into the woods after only a quick glance from your eyes.

Det finns uppskattningsvis 1 400 individer i Sverige. Ett fullvuxet lodjur har en mankhöjd på 50-70 centimeter och blir ca 80 -120 cm lång.

Under bra förhållanden kan det vara möjligt att spåra de stora tassarna. Framtassarna ger ett avtryck som är 5 – 7 cm breda och baktassarna ett som är 4 – 6 cm. Steget är 40 – 100 cm. (150 cm för ett lodjur som springer.) Fotavtrycken skiljer sig från hund och varg genom att bara trampdynan syns. De vassa klorna är ofta helt indragna när djuret går och framsidan av trampdynorna har en annorlunda form än hos en hund, varg eller räv.

Lodjuret är en utmärkt jägare. Med sin utomordentliga hörsel och syn, som är sex gånger mer ljuskänslig än människans öga, kan lodjuret jaga nattetid utan problem. Lodjuret är en snabb simmare som även fångar fisk. Bytedsjuren är bl a rådjur, ren, räv, ekorre, hare och bäver.

The Lynx, counting around 1400 specimen in Sweden, reaches a shoulder height of 50 to 70 centimeter and gets 80 to 120 centimeter long.

Under good conditions a lynx' tracks can be distinguished easily. The front paws leave prints of 5 to 7 centimetres wide, and the back paw prints are 4 to 6 centimetres. The length of the steps are 40 to 100 centimetres (150 for a running lynx). The tracks differ from a dog's or wolf's because often only the prints of the pads are visible – the sharp claws are mostly retracted while walking –, and the frontside of the metacarpal pad has a different ('dented') shape than that of a dog, wolf or fox.

The lynx is an excellent hunter. With its extraordinary sense of hearing and eyes that are 6 times more sensitive to light than the human eye, the lynx can hunt at night without any problem. In addition to the many birds and mammals he preys on (like roe, reindeer, fox, squirrel, hare, beaver) the quick swimming lynx also catches fish.