Svenska

1. Strömsund: Hembygdsgård med Jätten Jorm, Beppe Wolgers- utställning och       café. Gratis friluftsbad, 9-håls golfbana, geologisk trädgård, naturstig med             fågeltorn/sjö.
2. Havsnäs: Sågbacken vattensåg och skvaltkvarn, fårprodukter.
3. Alanäs: Militär skans från 1940–1945.
4. Lillviken: Jakt, fiske, kajak och naturupplevelser.
5. Lidsjöberg: Fiske, båtuthyrning och naturupplevelser.
6. Sjoutnäset: Kapell.
7. Fågelberget: Gårdschark med viltprodukter. Vandra till Kalberget.
8. Hällingsåfallet: 43 meter högt vattenfall, vandringsled.
9. Häggnäset: Keramikverkstad, butik.
10. Gäddede: Hembygdsgård, museum, friluftsbad, fjällpark, utställning.
11. Vikens kapell: Frostvikens äldsta kapell.
12. Jormvattnet: Rida islandshäst på fjället, fiskecamp, café.
13. Ankarede: Samisk kyrkstad, sommarcafé, kapell, vandringsleder.
14. Brakkåfallet Vattenfall från filmen Dunderklumpen.
15. Stora Blåsjön: Jakt, fiske, guidade turer. Café och restaurang.
16. Korallgrottan: Guidade turer i Sveriges längsta grotta.
17. Bjurälvens naturreservat: Vandra i skandinaviens största karst- landskap. Här        finns den “osynliga älven” som bitvis rinner under jord.
18. Gaustafallet: Vattenfall.
19. Stekenjokkplatån: 876 meter över havet, Vildmarksvägens högsta punkt.              Samiskt kulturlandskap, Stalotomter.
20. Klimpfjäll: Vandring, Norgefarargården, Trollstigen, Kullafallet.
21. Fatmomakke: Samisk kyrkstad, vandringsled mot Marsfjällen.
22. Fiskonfallet: Vattenfall.
23. Saxnäs: Ricklundgården, jakt- och fiskecentrum.
24. Borgafjäll: Samevisten, fiske, vandring, guidade turer, hantverk, arkitektur.
25. Marsliden: Nybyggaren Lars Pålsons stuga, vandring.
26. Trappstegsforsen: Vattenfall, sommarcafé.
27. Stalon: Utsiktsplats.
28. Dimforsen: Vattenfall.
29. Rönnäs: Rastplats, sagostig, “Näcken i bäcken”.
30. Skansholm/Malgovik: Sagostig och rastplats vid gammelsågen. Gårdsbutik            med fisk och viltprodukter.
31. Lövliden: Gårdsbutik Bergmans fisk & vilt röker och förädlar fisk och kött.
32. Vilhelmina: Kyrkstad från 1800-talet med museum, sameslöjd, sagostig, put          and take fiske, badplats. Aktivitetsområde för alla.
33. Dorotea: Kyrka med unika skulpturer av bland annat Carl Milles, kapell med          skulpturgruppen Nattvarden, hembygdsgård, husvagnsmuseum, hantverk,            vandring, jakt, fiske, kanotpaddling, björngömsle, guidade turer, konditori.
34. Avaträsk: Anna-Lisa Grundströms kulturrum, fiske.
35. Ormsjö: Guidade fisketurer, hantverk.
36. Högland: Hembygdsområde med sågverk.
37. Storbäck: Jakt, fiske, naturfotografering.
38. Risbäck: Hembygdsområde.
39. Lajksjö: Wiks lanthandel, även kallad ”lilla Ullared”.
40. Lavsjö: Lina Perssons fotorum, Västerbottens första kvinnliga fotograf.
41. Svanabyn: Helmer Grundström-rummet, författare och poet.
42. Fågelsta: Motorsågskonst.
43. Hoting: Ivars Bilmuseum, travbana, forntidsutställning.
44. Kyrktåsjö: Tåsjöberget utsikt, hembygdsgård, jakt, fiske, guidade turer.
45. Brattbäcken: Tvärfallets vattenfall.
46. Norråker: Vandring, jakt, fiske, guidade turer. Storfallet vattenfall med bad            och rastplats. Hemslöjd, café.
47. Skansnäset: Lapplia Bygdemuseum från 1920-tal till nutid.
48. Björnvägen: (grusväg): Renålandet vandring till Rivallen – boplats från 1670,        sommarcafé, guidade turer och gårdsbutik i Vedjeön.

Engelska

1. Strömsund: Local heritage center with Jorm the Giant and Beppe Wolgers-            exhibition and café. Free outdoor pool, nine-hole golf course, geologic garden,      nature trail with bird tower/lake.
2. Havsnäs: Sågbacken water saw and mill, sheep products.
3. Alanäs: Military redoubt from 1940–1945.
4. Lillviken: Hunting, fishing, kayaking and outdoor activities.
5. Lidsjöberg: Fishing, boatrental and outdoor activities.
6. Sjoutnäset: Chapel.
7. Fågelberget: Farm shop with fish and local meat products. Hiking to Kalberget.
8. Hällingsåfallet: Waterfall, walking trail.
9. Häggnäset: Pottery workshop, shop.
10. Gäddede: Local heritage centre, museum, outdoor pool,
     geologic garden, exhibition.
11. Vikens kapell: Frostviken’s oldest chapel.
12. Jormvattnet: Icelandic horse riding in the mountains, fishing, café.
13. Ankarede: Sami church town, summercafé, chapel. Hiking.
14. Brakkåfallet: Waterfall.
15. Stora Blåsjön: Hunting, fishing, guided tours. Café & restaurant.
16. Korallgrottan: Guided tours in Sweden’s longest cave.
17. Bjurälven nature reserve: Hike in Scandinavia’s largest karst region
      with the “invisible river” that flows partially under
      ground.
18. Gaustafallet: Waterfall.
19. Stekenjokk Plateau: 876 meters. Vildmarksvägens highest point.
20. Klimpfjäll: Hiking, Norgefarargården, Trollstigen, Kullafallet.
21. Fatmomakke: Sami church town, hiking trail.
22. Fiskonfallet: Waterfall.
23. Saxnäs: Ricklundgården, hunting and fishing center.
24. Borgafjäll: Sami camp, fishing, hiking, guided tours, handicraft, architecture.
25. Marsliden: Settler Lars Pålssons cabin, hiking.
26. Trappstegsforsen: Waterfall, summercafé.
27. Stalon: Viewpoint.
28. Dimforsen: Waterfall.
29. Rönnäs: Rest area, storybook trail, “Water Sprite in the Stream”.
30. Skansholm/Malgovik: Storybook trail, rest area. Farm shop with fish and local        meat products.
31. Lövliden: Farm shop with fish and local meat products.
32. Vilhelmina: 19th-century church town with museum, Sami handicrafts,                  storybook trail, put and take fishing, bath.
33. Dorotea: Unique sculptures by known artists in the church and chapel, local          heritage museum, caravan museum, handicraft, hiking, hunting, fishing,              canoeing, bear watching, guided tours, bakery.
34. Avaträsk: Anna-Lisa Grundström culture room, fishing.
35. Ormsjö: Guided fishing tours, handicraft.
36. Högland: Local heritage museum and sawmill.
37. Storbäck: Hunting, fishing, nature photography.
38. Risbäck: Local heritage museum.
39. Lajksjö: Wiks local store with food and souvenirs.
40. Lavsjö: Lina Persson photo room, first female photographer of Västerbotten          county.
41. Svanabyn: Helmer Grundström room, writer and poet.
42. Fågelsta: Chainsaw art.
43. Hoting: Ivar’s Car Museum, trotting/harness track, prehistoric exhibit.
44. Kyrktåsjö: Tåsjöberget viewpoint, local heritage centre, hunting, fishing,                guided tours.
45. Brattbäcken: Tvärfallet’s waterfall.
46. Norråker: Hiking, hunting, fishing, guided tours. Storfallet waterfall with                swimming and rest area. Handicraft, café.
47. Skansnäset: Rural museum from 1920s to the present.
48. Björnvägen: (gravel road): Renålandet hiking to settlement from 1670,               summercafé, guided tours, farm shop in Vedjeön.