Fjällkattfot

Fjällkattfot (Antennaria alpina) skiljer sig från kattfoten genom bruna, spetsiga holkfjäll och mera gråluddiga blad, är ytterst allmän på Sveriges och Norges fjäll och bildar en huvudsaklig del av den lågväxta hedvegetationen ovanför trädgränsen

Detta gäller dock endast för den honliga plantan; av denna art är nämligen hanväxten ytterst sällsynt. Honblommorna får således inte pollen till fröämnets befruktande, men sätter ändå mogen frukt.

Hanplantan verkar alltså vara överflödig för denna arts fortplantning och är så att säga stadd i utdöende, ty den har mycket sällan anträffats och även visat sig ha ganska svag pollenalstring.

Fjällkattfoten finns t.ex. i Bjurälvens naturreservat längs Lillälven.

Länkar: 
Den virtuella floran
Wikipedia