Fåglar

Efter Vildmarksvägen öppnar sig en helt ny värld för fågelskådning.

Along the Wilderness Road a whole new world opens up for most birdwatchers.

I skogarna och fjällen finns många arter som inte finns eller är mycket sällsynta i resten av Europa.

Förutom den imponerande kungsörnen kommer du att finna trana, fjällripa, dalripa, vildsvan, tjäder, orre, den stora lappugglan och fjällugglan.

In the forests and mountains there are many species which are not or rarely found in the rest of Europe.

Apart from the impressive golden eagle you will find the crane, the rock ptarmigan, the willow grouse, the wild swan, the western capercaillie, the black grouse, the great grey owl and the snowy owl.