Bäver (castor fiber)

Den bästa tiden att se bäver är på våren, tidiga mornar eller sena kvällar. Under den här tiden på dygnet är bävern som mest aktiv. En fullvuxen bäver kan väga upp till 35 kilo och mäter 1,4 meter i längd. En bäver kan bli upp till 20 år. Födan är löv, kvistar och grenar, bark, gräs, örter och vattenväxter.

The best time to see a beaver is from spring to fall, during the early morning or in the evening. At those times this rodent, that can weigh up to 35 kg and measure up to 1,4 metres, is the most active.

Drivved och träd som har gnagts ner cirka 30 – 40 cm över marken visar vägen till bäverns byggnad. Intill bäverns dammbygge där vattnet rinner sakta kan du sen en uppbyggd kulle – hydda. Det är bäverns hem där hela bäverfamiljen övervintrar. (se fotografi) I hyddan föder bävrarna upp sina barn. Ett bäverpar håller ihop hela sin livstid.

Ingången till hyddan ligger under vatten för att göra det omöjligt för andra djur att ta sig in. Hyddan är täckt med lera. När leran fryser till så blir den så hård att fiender som varg och järv inte kan ta sig igenom.

Driftwood and trees that have been cut down at knee height show the way to the beaver's buildings. Next to the beaver dam, in the unmoving or slowly streaming water, you can often see a lodge – the beaver's home (see photograph) where the monogamous couple raises their children and where the whole family hibernates.

The entrances of the lodge are under water to make it impossible for other animals to come in. In the fall the lodge is covered with mud. When it freezes, this gets so hard that even wolves and wolverines are kept outside.

Pick up your ears, for then you might hear the splashing noise of the beaver flapping its tail forecfully on the water surface. A diving beaver might remain under water for 20 minutes before it emerges again. However, somewhere around the noise you will usually see the curious bever eyes resurfacing within shortly.

A beaver can live to be 20 years old, and feeds on leaves, twigs and branches, bark, grass, herbs and water plants.