Skogens konung

Älgen som anses vara skogens konung kan nå en mankhöjd på 2 meter och väga upp till 700 kilo. Detta storvuxna djur rör sig lätt genom björk-, granskog och myrmarker. Älgen är det största djuret i hjortdjursfamiljen. De här djuren är mycket väl anpassade till de nordiska omständigheterna. Med deras breda klövar tar de sig lätt över myrlandskap. Deras långa ben gör att de klarar meterhög snö.  

The king of the woods, with a shoulder height of up to 2 meters and a weight of up to 700 kilos, feels at ease in birch forests, coniferous forests and marshlands. The moose – or European Elk – is the largest of the deer family. These solitary animals are with their funny striking physique perfectly adapted to the northern wilderness.

På en sommardag kan en fullvuxen älg äta mellan 25 – 45 kilo av löv och lövträdsskott. De har en lång överläpp som anpassad för att just kunna äta löv och trädskott. Vattenliljor är en av älgens favoritfödor. Bland annat därför är den en mycket bra simmare. Älgen tillhör de djur som idisslar sin föda.

Älgens horn växer sig mycket stora när tjuren är mellan 5 – 12 år gammal. Varje vinter efter brunsten tappar de hornen. Ett stort horn kan väga över 14 kilo och ha en bredd på 1,3 meter. På våren växer nya horn ut och efter 3 – 5 månader är hornen fullt utvuxna igen. Det är en av de fortast växande organ i hela djurriket.

Sommartid lever ungefär 300- 400 000 älgar i Sverige. Under varje höstjakt skjuts ca 100 000 älgar.

Fordonsförare får se upp speciellt i gryning och skymning. År 2017 var ca 5900 älgar involverade i kollisoner med fordon.

With their spreading hoofs they smoothly move forward through the marshlands. Their long legs allow them to easily work their way through meters high layers of snow. On a summer day adult animals can stem 50 to 100 pounds of tree leaves using their long and agile upper lip. These ruminants, who are great swimmers, also love water lilies.

The moose's antlers grow largest when the bulls are 5 to 12 years of age. Every winter after mating season they shed their antlers. These can weigh over 30 pounds and have a length of 1,3 metres. In springtime the new antlers start to grow. With a 'growing season' of only 3 to 5 months the moose's antlers are one of the fastest growing animal organs.

In summer around 300.000 to 400.000 mooses live in Sweden. Every autumn, though, during the hunting season, around 80.000 of these are shot.

Drivers should be careful, especially during twilight hours. In 2017 only the moose was involved in 5.900 car accidents.