Saxnäs-Rissjön

Start: ca 1,5 km öster om Saxnäs vid kraftsation.

Alternativ start: Bielitevägen led mot Tomasvallen.

Längd:25 km, 19 km till Lill-Månkes stuga

Stuga: Lill-Månkes stuga

Lill-Månkes

 

En fin vandring genom Gittsfjällets naturreservat. Genom Fjällbjörksskog och gamelgranskog över fjällmyrar och upp på kalfjället. Nya spänger delvis och fler kommer under sommaren 2018. Innan du kommer in i själva reservatet paserar du Tomasvallen och Spaunakullen två historiska platser.

Tomasvallen har fått sitt namn efter dess siste brukare, Tomas Fjällström (Stor-Tomas). Här finns förutom rester av renvallen och kåtatomter även spår av den odling Tomas bedrev i början på 1900-talet. Det höga läget på vallen var dock inte gynnsamt och vallen övergavs då han köpte ett bättre hemman i Saxnäs.
Vid Spaunakullen i Bielite finns lämningar efter gamla kåtor och renvallar. Här har samerna haft visten sedan många generationer tillbaka. Daterat kol från eldstäder visar att denna plats började användas för ungefär 1000 år sedan.

Lill-Månkes stuga ligger ca 19 km från Saxnäs. Här finns övernattningsmöjligheter. 

Från Rissjön finns bussförbindelse med Borgafjäll och Dorotea. 

Fiske i Gitsfjällets naturreservat

Busstidtabeller