Bestämmelser för Fågelskyddsområde Skåarnja

Länsstyrelsen Jämtland har beslutat att införa ett särskilt fågelskyddsområde inom delar av Stekenjokk för att skydda vissa arter från boplundring under häckningen. 

Miljö i behov av särskilt skydd