Gäst hos renen

Om ni skall ut och fjällvandra i sommar så är det bra att tänka på att ni befinner er i renens land. Här får ni lära er hur man beter sig som gäst hos renen.

Gäst i Renens rike

 

Att vandra i fjällen kan kännas som att färdas i gränslös vildmark. Men något vi måste komma ihåg är att vi aldrig är ensamma när vi rör oss i naturen. Vi befinner oss inte bara på ett vackert fjäll, utan samma plats är också på en betesmark och en arbetsplats för renskötande samer. 

Renarna rör sig efter sina inre kompasser och den nedärvda vandringslusten, och vajan har en längtan till den plats på fjället hon själv föddes - för att föda sin egen kalv. Även fast det är svårt att tro, så är fjällområdena begränsade. Bara i vårt område har sex olika samebyar sina betesområden. Och de samsas inte bara om ytan med varandra, de har också börjat samexistera med ett relativt nytt ting – fjällvandrarna.

 

Uppe på Stekenjokk befinner du dig i renbetesland och i kalvningsområde för Norra Jämtlands och Södra Lapplands samebyar vilket föranleder särskild försiktighet och omtanke.

Under våren och försommaren föder vajorna sina kalvar och är extremt känsliga för störning.  Om vajan skräms iväg är kalven i omedelbar livsfara.

  • Skrämmer du iväg vajan anfalls kan kalven anfallas av kråkor, rovfåglar eller andra rovdjur och är chanslös utan vajans försvar.
  • Har kalven hunnit bli ett par dagar gammal och försöker följa vajan är djup vattnig snö eller en bäckövergång en dödsfälla för den lilla kalven. 

 

Så visa omtanke och varsamhet.

 

Renvett på fjället

  • Maj är kalvningstid i fjällen - ta det extremt försiktigt och undvik att närma dig renar.
  • Har du hund – håll den kopplad. Renarna tror att hundarna är rovdjur, och ser sin största rädsla - vargen. 
  • Gå aldrig rakt emot betande renar, om de står i din tänkta vandringsväg – gå runt dem eller sätt dig ner och betrakta.
  • Kan du se en ren i ögonen är du för nära.
  • Om du råkar hamna mitt i en rendrivning, stanna där du är och sätt dig ner.
  • Du kan alltid fråga någon ur samebyn om de aktuella förhållandena. 

Längs Vildmarksvägen finns sex samebyar: Vilhelmina norra sameby, Vilhelmina södra sameby, Voernese, Ohredahke, Readtievaerie och Jinjevaerie. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på sametinget.se/samebyar

 

Det är olagligt att störa renar

Enligt 94 § rennäringslagen:

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet:

» skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten 

» obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område

 

Enligt 93 § rennäringslagen: 

När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.