Ljusliden

Ljuslidenstugan ligger i viken (Ransarluspen) av den stora sjön Ransarn. Här finns 13+2 bäddar fördelat på 4 rum. På gården finns även en gammal stuga som går att övernatta i på sommaren. Utedass, vedförråd, kamin och köksutrustning finns.

Koordinater 
RT90: X 7239150 Y 1459150 . 
Sweref 99: N 7236683 E 496827.

 

Så här betalar du stugavgiften

kostnad 100kr/natt/person

 

Historia 
Ransarn är en nybyggarmiljö i fjällen från 1890 - 1920. Ransarnområdet är ett av de senast koloniserade områdena i Sverige. De nybyggen som funnits här, som mest 12, upptogs mellan 1890 och 1920 och med ett undantag har de övergivits i samband med Ransarens reglering på 1950-talet. Några av gårdarna har dock även senare tidvis varit bebodda. Ända fram till regleringen saknade Ransarnområdet vägförbindelse till omvärlden. Mycket på grund av detta behöll man här nybyggarnas livsmönster som i huvudsak byggde på jakt och fiske, kombinerat med kreaturshållning.

 

Fiske 
Ransarn är känd för sitt vinterfiske efter röding. I sjön finns både öring och röding samt en del lake. Statens fiskekort för fjällfiske gäller. I Ransarån gäller speciella regler. 

Här köper du fiskekort: natureit.se

Utsikt från stugan

Utsikt från stugan

Vinter i Ljusliden

Vinter i Ljusliden