Korallgrottan raststuga

Kamin, ved, långbord med sittbänkar. Dass finns. Halva stugan är öppen för allmänheten.

Koordinater

RT 90:X 459995, Y 7196125

Korallgrottan

Här finns Sveriges längsta grotta!


I landskapet här har märkliga formationer skapats på grund av ett kalkstråk som går genom berggrunden. Området har därför skyddats genom naturreservaten Korallgrottan och Bjurälven, som tillsammans utgör Sveriges mest särpräglade karstområde. Med sina fem kilometer långa gångar är Korallgrottan dessutom Sveriges längsta grotta!

Korallgrottan upptäcktes år 1985 och efter mycket krypande och mätande konstaterades år 1999 att Korallgrottan är längre än Gotlands Lummelundagrotta. Gottan är låst och får endast besökas med guide. 

Tunnlarna och alla fascinerande grottfenomen har bildats under årtusenden, genom att vatten sipprar fram i sprickor i kalkstenen. Vattnet urholkar berget allt längre ner, så med tiden torrläggs de övre delarna och bildar grottgångar.

Där vatten tränger sig in i grottan bildas små vita droppstenar. De flesta är kortare än tio centimeter, de har inte hunnit bli större trots att de haft drygt 8 000 år på sig att växa! Vissa av grottans droppstenar är knöliga och liknar koraller, och från dem har grottan fått sitt namn.

Frodigt och artrikt
Den kalkrika berggrunden har bidragit till den frodiga och artrika växtligheten i området. De östra delarna är skogsklädda, medan kalfjäll och fjällbjörkskog dominerar i väster. På Storlidens östsluttning mot Ankarvattnet finns ett urskogsartat område.