Klimpfjäll -Raukasjö

Start: Soldalen (ca 2km från centrala Klimpfjäll)

Längd: 20 km

Raukasjö- Raukaselet 4km

Raukasjö-Storjola 14km

Svårighetsgrad: Lätt till medel.

Stugor: Slipsikstugan, Länsstyrelsens och i Raukasjö finns privatastugor att hyra.

Stugor i Raukasjö: Tommy & Monika 070-6490735 eller 094247000@telia.com

Vilmiesmehkie

Ca 2km från Klimfjäll, längs Vildmarksvägen ligger Soldalen. Här finns en stor parkering om ni har bilden. Det fösta ni möter längs leden är Vilmiesmehkie.

Vielmiesmehkie sameviste som beboddes tidigare av samer från Borgafjäll och Storjola under sommar och höstsäsongen. Här bedrevs även sameskola årskurs 1-3  under åren 1926-1950. Lärarinnan hette Elsa Skott och skolan bestod av 3 kåtor. En skolkåta, en lärarbostad och en för husmor. Barnen sov i en bod som fortfarande finns kvar. De lekte i skogen och vid ån där de även fiskade. 

 Ett besök i Vielmiesmehkie 1934

.../det är en vanlig kåta men den är försedd med två fönster. Barnen sitter med korslagda ben på golvet och vid skrivning, räkning och teckning ha de en litenträplatta de lägger skrivboken, räknehäftet och ritblocket på/.../Barnen får göra milslånga vandringar till fjällen i väster. Lärarinnan berättar, att de nyss kommit hem från en sådan lång fjällvandring som tagit fyra dagar i anspråk. De har vandrat över 6mil och bl.a. besökt två renskiljningar/...

 

Från Vielmiesmehkie till Slipsikstugan är det 7,5 km fin vandring med Autjoklimpen österut och sjön Sliptjehke västerut. Stugan ligger mitt på kalfjället så hör kan känns vinde tydligt vid blåsigt väder. Slipsiktugan är nybygd och konstuerad så den ska tåla hårt väder. Här finns nödtelefon. Glöm inte att betala stugavgiften. 

Från slipsikstugan forsätter leden över slipsikåns hängbro och förbi Länsmansknulen. Kan det ha varit här Länsman låg på sin vakt?

Från fjällplatån går leden ner i fjällbjörksskogen till Raukasjö. I Raukasjö finns 6 privata stugor att hyra, 2-6 bäddar. Hör finns även 10 båtar att hyra. För bokning: Tommy & Monika 070-6490735 eller 094247000@telia.com

Från Raukasjö till Raukaselet är det 4km. Vid Raukaselet går det led till Ankarvattnet, Anakrede och Storjola(10km). Leden Från Raukasjö är en terrängväg som det går att boka transport på, ingen privat körning. För transport kontakta Tommy i Raukasjö. Från Storjola är det landsväg till Borgafjäll.