Hällingsåfallets rastskydd

Bord och två bänkar. Dass finns.

Koordinater

RT 90: X 470171, Y 7136027

Hällingsåfallet

Rastskyddet ligger i Hällingsåfallets naturreservat inte långt i från vattenfallet. I området finns ett tillgängligt utedass, informationstavlor på flera språk, rastplatser med eldstad. Lär mer om tillgänglighet Hällingsåfallet.


Hällingsån störtar utför ett drygt 40 meter högt fall, ned i Sveriges längsta kanjon. Det är troligtvis inte ån vi ser idag som skapat denna kanjon utan ett mäktigare vattendrag, kanske en del av den isälv som rusade fram när inlandsisen smälte för flera tusen år sedan. Kanjonens historia kan dock vara längre än så, eftersom urspolningen av lösa block ur en sprickzon kan ha påbörjats långt tidigare.

Luftfuktigheten är mycket hög och det gynnar en mängd mossor och lavar. Denna fuktiga växtplats är ovanlig, bland annat på grund av att vattenkraftsutbyggnader tystat så många forsar.

En dryg kilometer innan man når parkeringen ligger rastplatsen Hällarna. Här finns vindskydd och eldstäder, och det går en stig längs ån upp mot vattenfallet. Stigen ger en häftig upplevelse av Hällingsåns kanjon. Vägen längs Hällingsån plogas inte, så vintertid är det svårt att ta sig till reservatet och vattenfallet.