Hällingsåfallet ligger längs Vildmarksvägen i Norra Jämtland ca 15 kilometer söder om Gäddede och bara några kilometer från den norska gränsen. Fallet ligger nära vägen eller genom en fin spångad led som går utmed Hällingsåns ravin. Det går bra ta sig med rullstol hela vägen fram till Vattenfallet.

En magisk del av Sverige
En magisk del av Sverige

Hällingsåfallet

Hällingsåfallet är ett av Sveriges högsta vattenfall som faller ned i Sveriges längsta kanjon.

Fallet forsar ner i en 42 meter djup ravin och trycks sedan ut i en smal kanjon. Efter 800 meter vidgar sig sprickan och vattnet sprids ut i en mer lugnare flodfora som sträcker sig tre kilometer till sitt utflöde i sjön Hetögeln.

På sommaren bildas det vid solsken en regnbåge i vattenfallet. På grund av den höga luftfuktigheten runt vattenfallet växer här sällsynta lavar och mossor i ravinsluttningarna kring fallet. Här är en av få ställen man se de rödlistade arterna dvärjbulav, kopparmikromossa och spindelmossa. Även de ovanliga och rödlistade svamparterna gränsticka och gullmurkling växer runt fallet.

För de fågelintresserade häckar rödbenad ormvråk och stenfalk i skrevorna som finns i branterna ner mot flodfåran. För de som vill utforska skrevorna och hela kanjonen kan man följa en 2,5 kilometer välpreparerad och delvis spångad vandringsled längs med hela ravinen och Hällingsån till vattenfallet. För de som bara vill se vattenfallet finns parkering, toalett och en bred och spångad väg vid och fram till vattenfallet. Härifrån kan även rullstolsburna ta sig hela vägen fram till fallet och över träbron som går över vattenfallet. För den som har med sig piknikkorgen finns en grill-/eldplats med bord och en raststuga.

Vintertid är Hällingsåfallet också väl värt ett besök. Då har vattenfallet frusit till en enorm isskulptur. Det kan vara svårt att ta sig fram vintertid om det fallit mycket snö. Då kan det bli nödvändigt att köra skoter de sista kilometrarna från plogad väg eller gå med snöskor eller åka skidor.

 

Hällingsåfallet

Det främsta kännetecknet för Vildmarksvägen är den storslagna naturen, de många sjöarna och kulturen. Vildmarksvägen är en plats som många besökare blir förälskade i och återkommer till.