Fjällräv (aloplex lagopus)

Fjällräven lever på tundra och kalfjäll. Tillsammans med ren och fjällämmel är fjällräven en av de äldsta däggdjursarterna på den skandinaviska halvön. När inlandsisen drog sig tillbaka följde dessa djur iskanten och sedan dess har de haft en plats i fjällvärlden.

The arctic fox lives in the tundra and in the high mountains. Alongside the reindeer and the lemmings, the arctic fox is one of the oldest mammals in the scandinavian peninsula. When the great ice sheets retracted these animals followed the edges of the ice and has ever since held their place in the mountain regions. 

Om du har mycket tur kan du kanske få se en fjällräv. På 1800-talet var det ungefär 4000 djur i norra Sverige. Men de blev nästan helt utrotade på grund av att deras vackra päls hade ett högt värde. Jägare fick bra betalt när dom sålde djurens pälsar. Nu är fjällräven fridlyst och har åter blivit ett antal på 140 djur i norra Sverige. 30-40 av dom lever i Borgafjäll i Vildmarksvägens område. Arten har fått status av att vara i krisläge och får inte störas. Klimatförändringar och konkurrens från rödräven är andra orsaker till minskningen av fjällräven.

Fjällräven väger ca fem kilo och har en mankhöjd på 30 centimeter och en längd på 65 – 90 centimeter. Färgen på pälsen ändras med årstiderna. På sommaren är den beige, brun och grå vilket ger den bra kamoflage mot deras värsta fiende, den gyllene örnen. På vintern är pälsen lika vit som snö och gör den nästan osynlig. Det finns ändå många varianter på färgen på fjällrävens päls. Den så kallade blåräven har en blågrå färg på pälsen. Färgen varierar beroende på rävens egenskaper och karaktär. Det finns också en väldigt sällsynt art med sandfärgad päls. Guidadeturer efter fjällräv

Fjällrävens huvudsakliga föda är lämmlar, hare, fågelägg och kadaver. När det är ett år med gott om lämmlar föder fjällräven många fler ungar.

If you are really very lucky you might encounter an arctic fox. In the 19th century there were around 4000 of these animals, but they were nearly eradicated because of their gorgeous fur that yielded high prices. Now the arctic fox is a protected species there are again some 140 of them in North Sweden. Around 30 or 40 of these live around the Borgafjäll in the Vildmarksvägen area. The species got the status of 'critically endangered'. Climate changes and competition of the Red Fox are mentioned as causes.

The arctic fox weighs about 5 kg, measures 30 cm at shoulder height and 65 to 90 cm lengthwise. The colour of its fur changes with the seasons. In summer his beige, brown and grey fur is good camouflage for one of his greatest enemies, the golden eagle. In winter his snow white fleece will make him virtually invisible. Still, there are variations in colour among arctic foxes. The so called Blue Fox is bluish grey. This colour variation is a recessive trait. Also there is a very rare type with sandy-coloured fur.

The arctic fox feeds primarily on lemmings, hares, eggs and deserted carcasses. In years when there are many lemmings the arctic fox will have considerably more youngs.