Dårronbäcken, Kullafallen 7 forsar (Klimpfjäll)

Start: slalombacken i Klimpfjäll

Längd: 3km

Lätt/medel svår vandring. 

Parkering: slalombacken i Klimpfjäll

Dårronbäcken

Följ elljusspåret till ”Trollstigen” utmärkt med troll. Följ stigen som leder till Kullafallet. Stigen forsätter sedan norrut längs Dårronbäcken där följer ytterligare 6 forsar.  Efter sista forsen går stigen tillbaka mot elljusspåret och slalombacken. Det finns rastplatser längs stigen. En mycket fin halvdagstur som bjuder på fina badmöjligheter i de naturliga grytformationerna i bäcken en varm sommardag.