Konstvägen sju älvar i Dorotea kommun

Av konstvägens 13 konstverk finns fyra av dessa att bevittna i Dorotea kommun, längs vägen mellan Dorotea och Borgafjäll.

I Borgafjäll invigdes den trettonde och sista konstverket "Återkomst", skapat av konstnären Monica L Edmondson den 17 augusti 2013. Glaset är format utifrån den ram av en samisk trumma som hittades i en myr inom Voernese sameby.

Återkallelse

Konstverket invigdes den 14 juli 2004 och finns i byn Ormsjö i nära anslutning till byns affär. Konstnären har skapat sitt konstverk med utgångspunkt från den tragiska händelsen när 14 personer drunknade den 12 maj 1936 på väg hem från ett avslutat flottningsarbete. Tanken med konstverket som består av två bönepallar i marmor är att man ska kunna knäböja och reflektera över denna tragiska händelse. En flytande boj är placerad ute vid den plats där olyckan inträffade. Det finns även två bildcollage upphängda vid Ormsjödalens affär.

Konstnär: Monika Larsen Dennis

 

Himmelsmöte

Här på den plats där fjällvråken dansade föddes idén till det avrundade rum som likt ett jättelikt fågelägg reser sig ute bland stenbumlingarna på kalhygget. En öppning i betongskalet bjuder oss att stiga in i den 17 ton tunga och klassiskt rena formen. Utanför lämnas den sargade naturen, ögonen finner vila i den välvda salen där väggarna tonar från havets blå till himmelens. I den cirkelrunda öppningen ovanför ser vi molnen vandra, det outgrundligt blå eller kanske en dansande fjällvråk. Konstverket invigdes den 23 oktober 1998 och finns placerat på en liten kulle, 55 km väster om Dorotea och 5 km väster om byn Högland.

Konstnär: Solfrid Mortensen

Ett ljusfenomen

Konstverket ingivdes den 23 oktober 1998 samma datum som invigningen av konstverket ”Himmelsmöte”. På en kalhuggen sluttning vid Storarksjön står Olof Tällströms 300 meter vida ring av stolpar. Varje stolpe är försedd med en strålkastare, tillsammans spelar de 32 ljuskällorna upp en illuminerad föreställning som kastar sina reflexer i den långsträckta sjön. Det finns även en rastplats som är placerad efter vägen där du kan stanna och beskåda konstverket.

Konstnär: Olof Tällström

 

Återkomst

Utgångspunkten till konstverket finns i området kring Borgafjäll. Valet av materialet sten representerar det heliga fjället Borgahällan och där finns taksilhuetten av Ralph Erskines Hotell Borgafjäll. Framförallt vill konstnären lyfta fram den historia och de berättelser som hör till det lokala samiska kulturarvet. Samer har funnits i området under lång tid och glaset är format utifrån den ram av en samisk trumma som hittades i en myr inom Voernese sameby.
Vem gömde trumman där, under vilken tid och varför? 

Invigningen av det 13:e konstverket genomfördes i Borgafjäll 17 augusti 2013. Där finns även en informationstavla om konstverket både på svenska och sydsamiska.

Konstnär: Monica L Edmondson