Ankarede

Där vägen tar slut och fjällen börjar, där ligger Ankarede. I Ankarede möts människor. Så är det idag och så har det också varit under lång tid. På området finns en blandning av bebyggelse med kåtor, härbren och kyrkstugor av varierade storlek och ålder. 

Ankarede är en traditionell samisk samlingsplats. Ankarede i Advent är en årlig julmarknad första helgen i december med konserter i kapellet och så är det förstås det berömda midsommarfirandet, som är en minst tre dagar lång festhelg med allehanda aktiviteter.

Bröllop i Ankarede

Hur länge Ankarede har använts som samisk begravnings- och gudstjänstplats är inte känt, men i ett sockenprotokoll från 1861 kan man läsa att en begravningsplats invigdes 1820 och att bönehus m.fl. byggnader uppfördes samtidigt. På kapellets lillklocka finns en inskription med texten "Grafstället Ankar Ede" samt årtalet 1825.

Sydsamiskt namn: Åanghkerenjeeruve
Kommun: Strömsund
Latitud: 64,8267  
Longitud: 14,2411

Gäddede turistinformation
Storgatan 40
830 90 GÄDDEDE
0672-10500
gaddede.turistinformation@stromsund.se