You are using an older browser that doesn't support all web-standards. To see a not-messy well-working webpage, please update your browser. We recommend firefox, google chrome, or Internet Explorer 8+

Samekulturen

Ankarede

ankarede

Fram till i dag har Ankarede varit en traditionell samisk samlingsplats och ett populärt besöksmål för turister. Den samlingsplatsen, vid Ankarvattsälvens utlopp till Blåsjön, är speciellt känd för sitt träkapell som bygdes år 1898. (Vill du besöka kapellet kan du låna nyckeln på det närliggande cafét.)

I bygden bodde länge endast samer, som levde på sin renskötsel. I Ankarede hade de sin begravningsplats.  Omkring år 1800 blev trakten befolkad av nybyggare som i huvudsak kom från Norge. Så blev den här platsen en gemensam samlingsplats för både samer och nybyggare.

I Ankarede hålls en årlig julmarknad första helgen i december och midsommarfirande. Sommasolståndet firas med dans, mat och samvaro, folk är uppe timmar i sträck, många hela natten. Firandet av sommarsolstkåndet avslutas med en tävling i lassokastning.

Ankarede visar inte bara besökaren en inblick i samiska kultur utan är även en lämplig utgångspunkt för cykel-, och vintertid skidturer samt även skoterutflykter. Om flerdagsturer känns för långa så gör i alla fall promenaden på tre kilometer till Lejarfallet. Det är lätta att gå och en väl skyltad stig som startar vid parkeringen i Ankarede. Tips: Packa picknickkorgen - vid Lejarfallet finns två idylliska rastställen med grillplats.

Fatmomakke

fatmomakkefatmomakkefatmomakke

Sedan förhistorisk tid har området runt Fatmomakke, 120 km nordväst om Vilhelmina, varit en mötesplats för samer. Redan på sten- och järnåldern möttes jägare på denna plats. När landet blev kristet så byggdes, år 1781, den första kyrkan på den gamla samiska mötesplatsen. Kyrkan bestod av ett enkelt vindskydd konstruerat av trädpålar. Denna enkla byggnad blev snart för liten för de religiösa högtiderna.

Redan 10 år senare byggdes en ny kyrka som klarade av behoven fram till 1881. Därefter byggdes inom tre år den kyrka som fortfarande finns kvar i Fatmomakke. Runt kyrkan växte en by fram bestående av kojor och trähus. På det viset kom samer och inflyttande att bli bofasta med en gemensam kultur.

Sedan långt tillbaka i historien och fram till i dag är det två kyrkfestivaler varje år i Fatmomakke: Vårfirandet som sker vid midsommartid och höstfirandet i början på september.

Från parkeringsplatsen i Fatmomakke finns ett flertal vandringsleder som leder dig in i Marsfjällets 86.000 hektar naturreservat. Från Marsfjällets högsta topp, på 1572 meter över havet, är det vid klart väder en unik utsikt över södra Lapplands fjällregion.

Tips och vandringskartor kan ni få på kiosken i Fatmomakke eller på Infopoint i Saxnäs och Klimpfjäll

top of pagepage uppage downbottom of page
printinfo