You are using an older browser that doesn't support all web-standards. To see a not-messy well-working webpage, please update your browser. We recommend firefox, google chrome, or Internet Explorer 8+

Naturreservat

Längs Vildmarksvägen finns mer än 3500 km² naturreservat.

Kom ihåg att allemansrätten (se boende) inte gäller fullt ut i naturskyddade områden!

För dig som besöker ett naturreservat är det förbud mot att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder med mera framgår av länsstyrelsens terrängtrafikkungörelse
  • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Kom ihåg att visa hänsyn mot dem som har naturen som sin arbetsplats.

Renarna är särskilt känsliga under kalvningstiden i april-maj och vid förflyttningar för märkning eller slakt. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs. En splittrad renhjord innebär mycket extraarbete för renskötarna.

Nästan alla texter om naturreservat är sammanfattningar från Länsstyrelsens Hemsida. Där hittar du mycket mer information!

top of pagepage uppage downbottom of page
printinfo