You are using an older browser that doesn't support all web-standards. To see a not-messy well-working webpage, please update your browser. We recommend firefox, google chrome, or Internet Explorer 8+

Vikens Kapell

Vikens kapell ligger vackert vid stranden till Kvarnbergsvattnet i Frostviken. Man skulle kunna tro att Gud själv valde platsen. Faktiskt var det mer eller mindre det som hände.

Först tänkte man bygga ett kapell i Kyrkbolandet. Man jobbade hela dagen med att uppföra byggnaden. Men på natten revs byggnaden ner av någon okänd person. Då beslöt man att bygga kapellet någon annanstans. De lade en stock i sjön och där den drev iland skulle kapellet byggas. Stocken flöt iland vid Kvarnbergsvattnets strand i en otillgänglig skreva i bynViken. Så därför flyttades stocken några hundra meter västerut där kapellet uppfördes och står så kvar i dag.

Arkitekten Enar Persson från Jorm hade ingen byggplan utan kapellet bygdes på "gehör". Kapellet byggdes från år 1793 till 1799 och är det äldsta kapellet i området.

Kyrkan i Fatmomakke

1884 invigdes denna kyrka i Fatmomakke. Flera kyrkor har avlöst varandra på denna plats. I början på 1780-talet användes ett par kåtor som kyrka och 1830 stod den första kyrkan färdig. Den låg där begravningsplatsen nu finns.

Delar av kapellet som predikstolen och kyrkorummets dörr är hämtade från Åseles gamla kyrka. Att återanvända kyrkoinredningar var inte alltför ovanligt. Altartavlan är målad av en man vid namn Meurk som även målat ett likande Jesusmotiv i Dikanäs kyrka.

Altarbrunet och de flesta av de andra textilierna är i tenntrådsteknik, sydda av systrarna Sanna och Syrena Wilks från grannbyn Grundfors. Syrena och hennes man Andreas var två av de som återinförde denna teknik i sameslöjden. De nyare textilierna, tillverkade i samma teknik är sydda av Carina Skott också från Grundfors.

I sakristian förvaras en gammal kopparkittel med en egen historia. Denna har används för att koka kaffe till kyrkhelgerna, såpbad vid storstäd och som dopfunt.

Kyrkan i Gäddede

Antalet församlingsmedlemma ökad med åren. Många medlemmar från de södra byarna i församlingen tycket att det var väl långt att ta sig till Vikens kapell för söndagsmässan. Därför byggdes kyrkan i Gäddede.

Det är okänt vilket år bygget av kyrkan startade men den första prästen i Gäddede började år 1841. Kyrkan renoverades 1933-34 och år 1974.

Ankarede Kapell

Mitt i den samiska samlingsplatsen Ankarede står ett vitt träkapell som är ett av de mest kända och besökta i regionen. Ett kapell väl värt ett besök! Det byggdes 1896 och renoverades 1953 – 54.

Vill du besöka kapellet kan du låna nyckeln i det kafé som ligger mitt emot kapellets entré.

Kapellet i Högland

Enligt hörsägen från boende i Högland så hittades platsen för nuvarande kapell redan på 1860-talet. Det var två vandrare från Långsele – Erik Johansson och Kyrkoherde Carl Gustaf Hammar – som fann platsen.

Högland Kapelle

Någon kyrka kom dock inte att uppföras förrän ett antal decennier senare. 1904 byggdes en skola på platsen som även kom att användas som kyrka. En ny skola kom att byggas 1934. Många boende i bygden kom ihåg kyrkoherde Hammars vision vilket medförde att skolbyggnaden, på platsen som Hammar pekade ut för en kyrkobyggnad, invigdes som det nya kapellet år 1939.

Året efter fick kapellet ett altare och en predikstol. Delvis gjorda av material från den gamla kyrkan i Dorotea som brann ner 1932. Det väldigt fina kyrktornet var klart 1941 där två välklingande klockor installerades.

Kyrkan i Dorotea

Kyrkan längst i söder inom Lapplands län ligger på Kullerbalkens kulle i Dorotea by. Den första kyrkan som byggdes 1799 brann helt ner år 1932. Efterföljaren invigdes 1934 och renoverades 1984.

Doroteas Kirche

I kyrkan finns en skulptur tillverkad av den kände Carl Milles. Hans bror Evert Milles designade den nya kyrkan.

Missa inte att besöka det lilla kapellet vid kyrkan! Där hittar du en grupp statyer "Nattvarden" i naturlig storlek. Dessa är tillverkade av Björn Martinius.

Saxnäs Kyrka

Allhelgonahelgen 1959 invigde dåvarande biskopen Ivar Hylander Saxnäs kyrka, kyrkogården och gravkapellet som är uppfört av skiffersten från bygden. Trärelifen är skuren i fura av Erik Eriksson, en bygdens son från byn Lövberg. Han har kallat den för Jesu sjöpredikan och är en hyllning till sin mor som var barnmorska här uppe på den tiden då det inte fanns några vägar och närmaste läkare fanns i Åsele nästan 20 mil bort.

Kapellet i Sjoutnäset

År 1919 invigdes det vackra träkapellet med 225 sittplatser invid stranden av sjön Storsjouden som ligger efter vägen från Lidsjöberg till Häbärgsdalen. Kyrkan har ingen uppvärmning därför firades "Sjoutnäsmässan" endast en gång på sommaren. Men det händer att kyrkan används andra tider på året och då särskilt vid bröllop (vigslar) eftersom kyrkan är en favoritplats för detta ändamål.

Sjoutnäset Kapelle

När kapellet är stängt kan man ändå göra ett besök genom att låna nyckeln hos bonden som bor mitt emot kyrkan – och där kan du också köpa mycket goda getostar.

Kyrkan i Vilhelmina

Kyrkan uppfördes i nyklassisk stil och stod färdig i början av 1840-talet. Arkitekten var Axel Almfelt. När kyrkan byggdes skulle varje byalag i socknen bidra med ett antal dagsverken och en viss mängd byggnadsmaterial. Från Nästansjö bidrog man exempelvis med det smidda broräcket vid huvudentrén, tillverkat av myrmalm.

Vilhelmina Kirche© Erika Lorde

Altartavlan, en trärelief, är gjord av konstnären Gunnar Torhamn. Bakom denna finns den ursprungliga altartavlan kvar, målad av MarcusBlomqvist från Åsele. Även predikstolen är målad av Blomqvist.

Vilhelmina Kirche

Inne i kyrkan finns minst tre olika typer av skinn i inredningen. På altarringen är det renskinn, på dörrarna vid södra vindfånget fårskinn och på innerdörrarna vid huvudingången björnskinn. Pelikanen i järnsmide på södra vindfångets röste ska symbolisera självuppoffringen.

Kyrkan i Strömsund

I början på 1800-talet så hade den lilla medeltida kyrkan i Strömsund inte tillräckligt med sittplatser för den växande församlingen. Kyrkan var bara 12 x 7 meter. År 1816 bestämde församlingen att en ny och större kyrka skulle uppföras.

Strömsund Kirche

Enligt tillgängliga uppgifter påbörjades bygget 1823. På grund av rådanden omständigheter som dåliga skördar och andra problem stod bygget stilla i många år.

1845 togs bygget upp igen under ledning av kyrkoarkitekten F.A. Lidstein från Stockholm. Han fick uppdraget genom att vara den som lagt det bästa budet på bygget av kyrkan. Lidstein kom också att ändra på originalplanen som Simon Geting hade gjort. År 1847 invigdes kyrkan officiellt. 1939 byggdes en mur av limesten runt kyrkobyggnaden. En stor renovering genomfördes år 1928.

Alanäset

Alanäset Alanäset
top of page page up page down bottom of page
print info